Jak se stát členem PMA

online-přihláška

Pokud budete mít zájem stát se členem Platformy městských architektů (PMA), máte možnost vyplnit on-line přihlášku.
Vzhledem k tomu, že budujeme novou základnu, členství není zpoplatněné.


Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na adrese: streblovahronovska@platformama.cz
nebo telefonicky : + 420 607 132 438 , Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D.

  • Platforma městských architektů z.s.(dále jen Platforma) je volným seskupením architektů působících v různých pozicích v rámci městských úřadů a dalších odborníků zabývajících se danou problematikou. Jejím cílem je poskytovat odbornou pomoc městským architektům a přispívat k rozvoji jejich profese a zlepšení jejich postavení, za tím účelem organizovat konference, semináře a sympozia.
  • Členem Platformy mohou být architekti působící v rámci městského úřadu (odboru magistrátu), jako poradní orgán samosprávných orgánů města nebo v organizacích zřízených městem, dále odborníci zabývající se danou problematikou a v neposlední řadě členové samosprávy města.
  • Činnost Platformy řídí její Rada. Rada se schází nejméně dvakrát ročně. Informace o její činnosti jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Platformy městských architektů z.s. .