O nás

Platforma městských architektů z.s.(dále jen Platforma) je volným seskupením architektů působících v různých pozicích v rámci městských úřadů a dalších odborníků zabývajících se danou problematikou. Jejím cílem je poskytovat odbornou pomoc městským architektům a přispívat k rozvoji jejich profese a zlepšení jejich postavení, za tím účelem organizovat konference, semináře a sympozia.

 

AKTUÁLNĚ

Ve dnech 12. - 13. 10. 2023 se bude v historickém městě Kutná Hora konat jubilejní 10. kongres Platformy městských architektů /PMA s názvem "Identita města".

Kongres se bude konat v prostorách městské kihovny je zaměřený na zajímavá aktuální témata, která v současné době rezonují odbornou veřejností, a to zásady spolupráce s developery, městský developer, aktuální dění kolem stavebního zákona, standardizace a digitalizace územních plánů a vizuální identita měst.

Součástí doprovodného programu kongresu bude výstava vizuálních identit měst a městských organizací vzešlých ze soutěží, které organizoval Czechdesign a komentovaná prohlídka města s městským architektem.

Představenstvo České komory architektů udělilo 10. kongresu PMA záštitu, díky čemuž je kongres zařazen do programu celoživotního profesního vzdělávání s hodnocením „5“ bodů.

V záložce "kongres 2023" naleznete ke stažení PŘIHLÁŠKU, POZVÁNKU, HARMONOGRAM i PROGRAM S ANOTACEMI.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme příjemné dny

ORGANIZAČNÍ TÝM PMA