IX. kongres Platformy městských architektů / PAM
VŠEM, KDO HLEDAJÍ CESTY K NOVÝM HARMONIÍM

TÉMA: Způsob zadávání veřejných zakázek, úlohy města po architektonické soutěži a aktuální verze stavebního zákona

Vážené dámy, vážení pánové,
ve dnech 25.-26.1.2022 proběhl v městě Humpolci (v Polyfunkčním komunitním centru MIKÁDO) IX.kongres Platformy městských architektů / PMA.

Velice děkujeme městu Humpolec za záštitu a organizaci.
Děkujeme vedení komunitního centra Mikádo za perfektní výpomoc při organizaci kongresu, hotelu KOTYZA s.r.o.za skvělý catering.

Děkujeme všem přednášejícím, prezenčním účastníkům a účastníků on-line přenosu za účast a
těšíme se na setkání při dalších akcích.

Organizační tým PMA

________
INFORMACE OHLEDNĚ PŘIPOJENÍ ON-LINE byly rozeslány přihlášeným účastníkům.
________
V případě dotazů - Kateřina Štréblová Hronovská, mob. +420 607 132 438, email : streblovahronovska@platformama.cz

Ing. arch. Jaroslav Wertig, předseda PMA
PLATFORMA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTŮ PO LETECH A ZASE TROCHU JINAK

ANOTACE
Úvodní slovo konference, představení starosty města Humpolce Karla Kratochvíla a současně hlavního partnera kongresu společnost Trigema a.s.

CV
Narozen v r. 1969 v Chebu. FA ČVUT absolvoval v roce 1997 v ateliéru doc. Lábuse. Dlouholetý člen redakční rady časopisu ARCHITEKT (posléze ad Architektura), editor ročenky Česká architektura 2002-3. Od r. 1997 je partnerem v úspěšném architektonickém studiu A69 – architekti, s. r. o. (Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig), jež bylo jako jedno ze dvou českých architektonických studií v r. 2007 zařazeno mezi TOP 101 nejlepších mladých světových architektů podle časopisu Wallpaper. J. Wertig má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost, včetně zahraniční. Ateliér je držitelem mnoha domácích i mezinárodních ocenění (nominace na Mies van der Rohe Award za Českou republiku 2003, 2007, 2011; Grand Prix Architektů 1999, 2004, 2008, 2010, 2011, 2014, Wallpaper Award pro nejlepší rodinný dům 2007, Stavba roku a Architekt roku 2012) a vítězem prestižních architektonických soutěží. Od roku 2010 vede J. Wertig ateliér na Architectural Institute in Prague.

Ing. Vlastimil Brukner, Město Humpolec
PLÁNOVÁNÍM K REALITĚ

ANOTACE
Územní studie, strategický plán a činnost architektonické komise v humpolecké praxi. V Humpolci od roku 2018 funguje Komise pro architekturu a urbanismus jako poradní orgán Rady města. Jaké výhody přináší? Jakým způsobem pracuje? Jaké je partnerství mezi komisí a Radou? Jak město Humpolec nakládá s výsledky projektu Vize pro Humpolec, v rámci něhož od roku 2018 vznikaly územní studie a další koncepce rozvoje? Jaká je v průkopnické praxi desetitisícového města na Vysočině zkušenost s plánováním v cestě za reálnými výsledky? Poznatky přímo z praxe představí místostarosta Humpolce Ing. Vlastimil Brukner.

CV
Od roku 2018 první místostarosta města Humpolce. Ve své pracovní náplni má především přípravu investičních akcí města, a to od návrhů přes studie až po projektové dokumentace a následné realizace. Věnuje se také přípravě běžných oprav a rozvoje majetku města. Působí rovněž jako předseda Komise pro architekturu a urbanismus při Radě města Humpolce, zaštituje jednání s investory či osadními výbory města. Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, ve své profesní praxi působil například jako technolog lesního závodu, lesní správce, vedoucí nákupu dřevní hmoty, jednatel lesnické firmy či soudní znalec v oblasti ceny lesních pozemků a porostů.

Mgr. František Korbel, Ph.D.
AKTUÁLNÍ VERZE NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

ANOTACE
Tolik potřebná reforma stavebního práva se stala předmětem politických sporů o stavební úřady. Jaký je vlastně aktuální stav této reformy po volbách a vzniku nové vlády? A jaké změny již schváleného zákona lze očekávat?

CV
Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS; vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze; člen Legislativní rady vlády, dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu, který stál např. za přijetím nového občanského zákoníku a trestního zákoníku; nyní je vedoucím autorského kolektivu nového stavebního zákona; jako jeden z mála právníků obdržel Českou cenu za architekturu (za sepis Pražských stavebních předpisů https://ceskacenazaarchitekturu.cz/predstavujeme-vyjimecne-pociny-ceske-ceny-za-architekturu-prazske-stavebni-predpisy/)

Ing. arch. Jiří Opočenský, OV architekti
ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH ZAKÁZEK V PRAXI

ANOTACE
Naše kancelář vyrostla na malých projektech pro soukromé stavebníky - rodinných domech. Na začátku se nám také podařilo získat přímým oslovením zakázku rekonstrukce Spolkového domu ve Slavonicích (OPS). Později jsme byli úspěšní v některých investorských soutěžích: Apartmánové domy v Peci pod Sněžkou, Přestavba ústředny Beroun a další. Někteří privátní klienti se stali našimi stálými zadavateli na základě oboustranné dlouholeté důvěry. Postupně jsme se také více zaměřili na veřejný sektor, častěji soutěžíme v zúžených soutěžích (1 místo: školka Černošice, mosty VŠCHT, sportovní hala Suchdol, sportovní hala Kolín, KD Neratovice, Bytový dům Humpolec, školka a DSP Jeřmanice, terminál Úvaly, škola CHYHO)  Ve veřejné soutěži jsme uspěli zatím jednou - Terminál VRT Praha Východ - ve sdružení s Metroprojektem. V posledním roce jsme také vstoupili do větších soutěží jako partner zahraničního týmu (Olbrachtova Pankrác s Qerkraft (AT), Filharmonie Praha s ALA (FIN). Já i Štěpán jsme pravidelnými porotci v architektonických soutěžích, a tak proces poznáváme také z druhé strany. V současnosti tvoříme 15ti členný tým architektů.

CV
Ing. arch. Jiří Opočenský - Architekt, absolvent FA ČVUT 2004 v ateliéru Romana Kouckého a spoluzakladatel architektonického ateliéru OV-Architekti. V rámci studia na fakultě architektury absolvoval zahraniční studium na Technické Univerzitě v Eindhovenu. V letech 2012-2013 byl vedoucím ateliéru ZAN na FA ČVUT a v roce 2019 městským architektem v Libčicích. Pravidelně zasedá jako porotce v českých i mezinárodních architektonických soutěžích. Po studiu na fakultě působil v ateliéru KAVA a DNA architekti a v roce 2007 společně se Štěpánem Valouchem založili vlastní ateliér. Prvním větším projektem byla rekonstrukce Spolkového domu ve Slavonicích (nominace na cenu Mies van der Rohe). Na tuto realizaci brzy navázaly další úspěchy jak ve vyzvaných, tak i architektonických soutěžích a postupně se záběr ateliéru začal rozšiřovat také na veřejný prostor. Za rekonstrukci a dostavbu sídla pro firmu Lasvit získal ateliér Českou cenu za architekturu 2020, Grand Prix Architektů 2020 v kategorii rekonstrukce a uspěla také jako Stavba roku 2020. Jedním z posledních dokončených projektů je sportovní hala v Kolíně a v současnosti po vyhrané architektonické soutěži pracují na terminálu vysokorychlostní železnice Praha Nehvizdy a na nové Základní škole Chýně – Hostivice.

Frank Bold advokáti
ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

ANOTACE
Od začátku roku 2021 mají zadavatelé povinnost dodržovat zásadu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Tuto povinnost je třeba dodržet při vytváření zadávacích podmínek, při hodnocení nabídek, ale také při výběru dodavatele. Jedná se o nástroj, který může pomoci městům při prosazování udržitelného stavitelství, modrozelené infrastruktury či obnovitelných zdrojů energie. Odpovědné zadávání nutí zadavatele zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj či životní cyklus výrobku. To vše ale s podmínkou, že je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. 

CV
Advokátní kancelář s týmem více než dvou desítek advokátů, advokátních koncipientů a spolupracujících právníků, je součástí expertní skupiny Frank Bold, která vznikla v roce 2013 a sdružuje mezinárodní tým takřka sto odborníků složených z právníků, energetických konzultantů, specialistů na PR a public affairs. Kancelář sídlí v Brně, Praze, Ostravě, Krakově a Bruselu. V rámci žebříčku Právnická firma roku se v roce 2021 stala velmi doporučovanou kanceláří pro energetiku, právo životního prostředí a doporučovanou kanceláří pro developerské a nemovitostní projekty. V roce 2021 uspořádala kancelář sérií konferencí nazvou Bold Future, která se věnovala udržitelnému stavitelství a komunitní energetice. Mimo jiné se také podílela na přípravě nového stavebního zákona.

Ing. Marcel Soural, Předseda představenstva Trigema a.s.
STAVEBNÍ ZÁKON Z POHLEDU DEVELOPERA

ANOTACE
Jeden úřad, jedno razítko, jedno rozhodnutí o stavbě do jednoho roku. Tak lze ve zkratce charakterizovat základní pilíře nového stavebního zákona, který by mohl znamenat cestu z české bytové krize. Jedná se o zcela zásadní právní předpis, který by měl na dlouhou dobu výrazně ovlivnit oblast povolování staveb v České republice.  Jeho cílem má být zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, přesto ho ale provází řada nejistot a otazníků. 

CV
Marcel Soural je zakladatelem, jediným akcionářem a předsedou představenstva investiční skupiny Trigema. Ve spolupráci s managementem stanovuje investiční strategii v klíčových oblastech a rozvíjí originální koncept bydlení, ve kterém kombinuje funkčnost svébytné architektury s originalitou a s přesahem do celé společnosti, pro kterou skupina Trigema vytváří lepší prostor pro život. Je členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, členem dozorčí rady Centra Paraple, o.p.s., členem vědecké rady Fakulty stavební ČVUT Praha a členem ČKAIT činných ve výstavbě. V roce 2021 se stal členem prestižního žebříčku časopisu Forbes 100 Nejbohatších Čechů.
https://www.trigema.cz/media-sekce/marcel-soural/

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., Katedra architektury FS VŠB-TUO
SOUTĚŽ A/NEBO SPOLUPRÁCE

ANOTACE
Úvaha o architektonickém soutěžení a zapojování veřejnosti do plánování měst a jak to jde dohromady. Co je charakteristické pro architektonickou soutěž a co si vyžaduje občanská participace? Umíme najít styčné body, které mohou oba principy úspěšně propojit?

CV
MILUJU ARCHITEKTURU! Architektka a vysokoškolská učitelka, je členkou České komory architektů a proškolenou porotkyní a organizátorkou architektonických soutěží. Kromě výuky na univerzitě a vlastní praxe o architektuře píše a přednáší pro veřejnost. Založila a vede Letní školu architektury. Zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století a veřejný prostor.  Zabývá se využitím a tvorbou postupů participativního plánování a využitím principů hry při výuce. Teoreticky i prakticky se zabývá organizací a hodnocením architektonických soutěží a spolupracuje se Společností Petra Parléře. Na VŠB-TUO je jedním z témat její vědecké práce výtvarné dílo v architektuře a instituce univerzitního muzea. V letech 2018-2019 byla na devítiměsíčním vědeckém pobytu na Iowa State University v USA. Ráda cestuje a chodí po horách.

Mgr. Stanislav Boloňský, starosta města Roztoky u Prahy (2002-2006)
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S FUNGOVÁNÍM MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

ANOTACE
Kmenový zaměstnanec obce nebo externí spolupracovník? Otázka financování – stálým platem, úkolově, hodinově či paušální odměnou – výhody a nevýhody. Respektovaný nebo trpěný odborník a poradce vedení města? Konkurz -  statut – kompetence – motivace – frustrace. Kolize odborných stanovisek architekta s politickými i osobními zájmy Rady a Zastupitelstva. Role městského architekta  v procesu územního plánování obce, při posuzování hmotové a estetické přiměřenosti nové výstavby v obci. MA spolutvůrce odborných stanovisek a vyjádření obce, účastníka stavebního řízení, kvalifikovaný partner i oponent stavebního úřadu, odborný expert v poradních orgánech Rady obce, např. stavební komisi (komisi pro výstavbu).

CV
Narozen v roce 1948 v Praze. Vystudoval SPŠ grafickou a Filmovou a televizní fakultu AMU.
Praxe: Oblastní muzeum v Roztokách – fotograf, Střední průmyslová škola grafická v Praze – odborný pedagog, OSVČ – výtvarník ve svobodném povolání, publicista, Česká školní inspekce – školní inspektor, Město Roztoky – starosta, uvolněný místostarosta, radní, zastupitel, publicista v regionálním tisku, popularizátor historie. V současné době již ve starobním důchodu, zastupitel Středočeského kraje (člen výboru pro kulturu a památkovou péči) a města Roztoky, místopředseda redakční rady časopisu, člen školské rady gymnázia, člen rady z.s.                        

MUDr. Et Mgr. Aleš Pokorný
O MYSLÍCÍ RUCE, TVOŘIVOSTI A BEZDOTYKOVÉ EVOLUCI

ANOTACE
Kreativita nebo kreativní myšlení se vyšplhalo na žebříčku požadovaných kompetencí na první příčky.  Schopnost poradit si s ne-algoritmickým problémem v podmínkách tekutého světa je dovednost, která otevírá dveře do světa i k sobě samému. I proto se vynořila generace koučů kreativity, návodů a technik, které v nás mají probudit tvořivého génia. Až se z hlavy kouří... A není právě v tomhle problém? Nečekáme od té hmoty mezi ušima příliš? Nedelegovali jsme "na hlavu" úkol, který evoluce řešila jinak, ručně? Pokud přistoupíme na evoluční tezi, že rozvoj lidského mozku formovala lidská ruka, jaká bude její role, uplatnění v digitálním věku?

CV
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu a 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 20 let se věnuje vzdělávání dospělých, v současné době pracuje ve poradenské společnosti PwC. Od roku 1996 je instruktorem v Prázdninové škole Lipnice. Byl členem Správní rady, inicioval několik autorských projektů. Nyní se věnuje rozvoji projektu Outward Bound, expedic pro mládež. Je jedním ze zakládajících členů Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě. Je otcem 3 dětí školou povinných, aktivně se zajímá o nové trendy ve formálním i neformálním vzdělávání s akcentem na kreativitu a vedení lidí. Stále věří, že všemu se dá naučit.  

Ing. arch. Petr Lešek, ČKA
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ A MĚSTSKÝ ARCHITEKT: MAPA, POLITIKA ARCHITEKTURY ČR a 30.let architektonických soutěží

ANOTACE
Úlohou ČKA je ve spolupráci s PMA udržovat přehled o městských architektech, podporovat je a poskytovat zpětnou vazbu. Kromě brožury Městský architekt a spolupráce při výběrech městských architektů je aktuálně k dispozici Mapa MA. V současnosti MMR připravuje aktualizaci strategického materiálu státu Politika architektury a stavební kultury ČR, kam se ČKA podařilo téma MA prosadit. V Dánsku, kde funguje obdobný systém MA jako v ČR, se aktivně zapojují samosprávy se svými Komunálními politikami architektury. Pro podporu kvalitních staveb uspořádá ČKA Soutěžní přehlídku realizací z architektonických soutěží od roku 1992, která bude prezentovaná v říjnu na konferenci Evropských politik architektury v rámci českého předsednictví EU.

CV
Narozen v Písku. Po studiích na FA ČVUT pracoval v AK architekti. V roce 2002 spoluzakládá ateliér Projektil architekti, který navrhl řadu veřejných i soukromých staveb a prostorů. Mezi jinými Národní technickou knihovnu, Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Centrum ekologických aktivit Sluňákov, Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani a Komunitní centrum v Mnichově Hradišti. Od roku 2009 je členem České komory architektů. Za ČKA se věnuje architektonickým soutěžím, zákonu o zadávání veřejných zakázek a Politice architektury. Od roku 2020 je členem představenstva ČKA a nově předsedou pracovní skupiny Udržitelnost ČKA. Na FA ČVUT pracuje na doktorandské práci s tématem Péče o prostředí malých a středních měst s ohledem na fungování městských architektů. Věnuje se osvětě v architektuře při Dnech architektury, workshopech na základních školách i oslovování politických stran. Je členem komise rozvoje Prahy 10.