X.kongres Platformy městských architektů / PMA
MĚSTO KUTNÁ HORA - budova městké KNIHOVNY

Ve dnech 12. - 13. 10. 2023 se bude v historickém městě Kutná Hora konat jubilejní 10. kongres Platformy městských architektů /PMA s názvem "Identita města".

Kongres se bude konat v prostorách městské kihovny je zaměřený na zajímavá aktuální témata, která v současné době rezonují odbornou veřejností, a to zásady spolupráce s developery, městský developer, aktuální dění kolem stavebního zákona, standardizace a digitalizace územních plánů a vizuální identita měst.

Součástí doprovodného programu kongresu bude výstava vizuálních identit měst a městských organizací vzešlých ze soutěží, které organizoval Czechdesign a komentovaná prohlídka města s městským architektem.

Představenstvo České komory architektů udělilo 10. kongresu PMA záštitu, díky čemuž je kongres zařazen do programu celoživotního profesního vzdělávání s hodnocením „5“ bodů.

Níže Vám nabízíme ke stažení POZVÁNKU, HARMONOGRAM KONGRESU a PROGRAM S ANOTACEMI JEDNOTLIVÝCH VYSTOUPENÍ.
V případě zájmu prosím využijte PDF formulář pro přihlášení na kongres.
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na : kovarikova@platformama.cz