AKTUÁLNĚ
Út, 01/08/2023 - 17:00

Ve dnech 12. - 13. 10. 2023 se bude v historickém městě Kutná Hora konat jubilejní 10. kongres Platformy městských architektů /PMA s názvem "Identita města".

Kongres se bude konat v prostorách městské kihovny je zaměřený na zajímavá aktuální témata, která v současné době rezonují odbornou veřejností, a to zásady spolupráce s developery, městský developer, aktuální dění kolem stavebního zákona, standardizace a digitalizace územních plánů a vizuální identita měst.

Součástí doprovodného programu kongresu bude výstava vizuálních identit měst a městských organizací vzešlých ze soutěží, které organizoval Czechdesign a komentovaná prohlídka města s městským architektem.

Představenstvo České komory architektů udělilo 10. kongresu PMA záštitu, díky čemuž je kongres zařazen do programu celoživotního profesního vzdělávání s hodnocením „5“ bodů.

V záložce "kongres 2023" naleznete ke stažení PŘIHLÁŠKU, POZVÁNKU, HARMONOGRAM i PROGRAM S ANOTACEMI.


Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme příjemné dny!
Organizační tým PMA

Motto

„Městský architekt – post, který nedefinuje žádná legislativa, pro jeho výkon neexistuje žádná metodika, nepřipravuje na něj žádná škola. Nevznikl žádným nařízením, ale z potřeb běžného života. Rozhodli jsme se podpořit odvážlivce, kteří posty městských architektů ve svých obcích a městech zřizují a pak hlavně ty obětavce, kteří je vykonávají. Nabízíme jim možnost vzájemně se propojit a sdílet velmi specifické know-how. Věříme, že tím přispějeme ke kultivaci prostředí, ve kterém městští architekti působí.“

Jaroslav Wertig
předseda Platformy městských architektů

Sídlo: Platforma městských architektů, z.s. 
Nad Malým mýtem 1739/2a
147 00 Praha 4 – Bráník
IČO: 07537271
č.ú.: 123-9447140297/0100